dinsdag 13 april 2010

De engelen en hun angels!

al het gedruis, rumoer
en maar fladderen
en maar dreinen
en maar spartelen
"het eind komt pas wanneer we het echt verdienen"
de zonnegoden - dat zijn wij
jullie tergen en sarren, ik sol alleen maar
eens of niet?